Nowe drogi i mosty

Biecy rok to okres realizacji wielkich inwestycji na terenie Gminy Liszki, ktra jest obecnie wielkim placem budowy. Oprcz budowy kanalizacji sanitarnej w czterech soectwach, Samorzd Gminy Liszki zagwarantowa w tegorocznym budecie Gminy 6 milionw zotych na popraw stanu drg gminnych, powiatowych i wojewdzkiej. Na prawie wszystkich pooono ju nowe nawierzchnie asfaltowe i zbudowano wzdu nich bezpieczne chodniki. Przebudowie poddano take trzy kluczowe mosty dla ruchu pojazdw.

Czytaj więcej...

Na 800 metrach biecych drg gminnych w Rcznej, Liszkach i Kryspinowie pooono nowe nawierzchnie asfaltowe. W Czuowie wykonano nowy przepust drogowy wraz z now nawierzchni asfaltow.

Czytaj więcej...

Danuta Janas peni funkcj sotysa Jeziorzan drug kadencj. Od modoci udzielaa si spoecznie z powodzeniem dziaajc w organizacjach modzieowych a pniej w Komitecie Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Jeziorzanach, rozpoczynajc wraz z Dyrektor Szkoy wieloletnie starania o remont budynku.

Czytaj więcej...

Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie w kwocie do 120 tysicy zotych na kontynuacj rewitalizacji centrum Liszek. Stanowi to 75% kosztw II etapu rewitalizacji.

Czytaj więcej...

Mirosaw Suchan reprezentuje mieszkacw ciejowic w Radzie Gminy Liszki drug kadencj, a wczeniej peni funkcj sotysa. Biecy rok przynis efekty w jego staraniach o inwestycje w swoim soectwie.

Czytaj więcej...