W Szkole podstawowej w Rcznej odby si XI ju Festyn Rodzinny. Obchodzilimy hucznie (take z powodu burzy i gradu) 200 lat istnienia owiaty w Rcznej oraz 120 lat dziaalnoci szkoy w obecnym budynku.

Podczas mszy odprawionej przez ks. proboszcza Jacka Strzeleckiego oraz Czcigodnego Absolwenta szkoy ks. Stanisawa Mla modlilimy si za tych, co ju odeszli i za obecnych uczniw oraz ich rodziny. W kazaniu ks. Stanisaw Ml krtko przypomnia dzieje owiaty w Rcznej i histori budowy obecnego budynku a take ludzi, ktrzy pracowali dla tej spoecznoci. Byy czasy lepsze i gorsze, ale zawsze szkoa godnie niosa ?kaganek owiaty? i kultury a nauczyciele cieszyli si szacunkiem mieszkacw trzech wsi (Rczna, ciejowice, Jeziorzany), dla ktrych zbudowano obecny budynek szkoy. Dzisiaj to szkoa z tradycjami, ale speniajca wymogi XXI wieku. Osiga wysokie wyniki dydaktyczne, zapewnia bezpieczestwo i opiek, rozwija zdolnoci sportowe i artystyczne dzieci przygotowujc je skutecznie do kolejnego etapu edukacji.
Po mszy rozpocza si zabawa. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolnoci muzyczno- taneczne. Straacy z OSP Rczna urzdzili pokaz swoich umiejtnoci. Atrakcj byo ?wesoe miasteczko? i loteria fantowa. Wszystkim smakowao domowe ciasto i kawa w szkolnej kawiarence. Rodzice przygotowali te grill i bigos. Przy muzyce dla modszych i starszych mio upyno niedzielne popoudnie. Oby takich okazji do witowania byo wicej - niech szkoa w Rcznej dziaa nastpnych 120 lat dla dobra kolejnych pokole maych uczniw i caej szkolnej spoecznoci. (SP Rczna)