W Szkole podstawowej w Rcznej odby si XI ju Festyn Rodzinny. Obchodzilimy hucznie (take z powodu burzy i gradu) 200 lat istnienia owiaty w Rcznej oraz 120 lat dziaalnoci szkoy w obecnym budynku.

Czytaj więcej...

Pod takim hasem przebiega festyn integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie ?Przyjazne Piekary?. W formie udanej plenerowej zabawy, organizatorom udao si zintegrowa dzieci i modzie z dorosymi mieszkacami oraz w ciekawy sposb pokaza histori soectwa.

Czytaj więcej...

Lokata z nagrodami!

Klient Krakowskiego Banku Spdzielczego Oddzia Liszki zosta jednym ze zwycizcw loterii promocyjnej AUTO LOKATA KBS. W losowaniu bra kady klient banku, ktry w okresie od 01.09.2010r. do 29.10.2010r zaoy AUTO LOKAT KBS. Kade 5.000 z zdeponowane na okres 6 miesicy na AUTO LOKACIE KBS byo jednym losem biorcym udzia w losowaniu atrakcyjnych nagrd rzeczowych oraz dodatkowych nagrd pieninych.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Warszawy

W czerwcu odbya si trzydniowa wycieczka uczniw Lisieckiego Gimnazjum im. w. Jana Kantego do Warszawy. Dwudziestoma uczniami opiekowali si nauczyciele Dariusz Jach i ks. Pawe Gowacz. Program wycieczki ukierunkowanej historycznie by bardzo intensywny. Obejmowa zwiedzanie starwki wpisanej na List wiatowego Dziedzictwa Unesco, Grb Nieznanego onierza, Park azienkowski z przepiknym stanisawowskim Paacem na Wodzie, zachwycajcy paac w Wilanowie i odwiedziny, bdcej w budowie wityni Opatrznoci Boej.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Lisieckiej zwraca si do mieszkacw Gminy Liszki z prob o udostpnienie starych zdj i archiwaliw dotyczcych historii poszczeglnych miejscowoci Gminy Liszki.

Czytaj więcej...