W przypadku nagego zachorowania mamy do dyspozycji rne formy pomocy medycznej. Jest ona uzaleniona od stopnia nasilenia objaww i rodzaju dolegliwoci.

Niestety dalszym cigu zdarzaj si przypadki nieuzasadnionych wezwa karetek pogotowia, ktre powinny by wzywane wwczas, gdy dochodzi do bezporedniego zagroenia ycia lub w tzw stanach nagych mogcych spowodowa istotny uszczerbek na zdrowiu. W lejszych przypadkach mona skorzysta zawiadcze medycznej opieki caodobowej.
Karetk naley wezwa tylko wtedy, gdy doszo do bezporedniego zagroenia ycia lub w tzw. stanach nagych, ktre mog prowadzi do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Wprawdzie czasami trudno jest oceni laikowi, czy czyje ycie jest rzeczywicie zagroone, ale wwczas na pewno pomoe dyspozytor pogotowia, majcy z wzywajcym kontakt telefoniczny.
Konieczno wezwania zespou ratowniczego moe sugerowa obecno takich objaww jak: utrata przytomnoci, zaburzenia wiadomoci, drgawki, nagy, ostry bl w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszno, nagy, ostry bl brzucha, uporczywe wymioty (zwaszcza z domieszk krwi), silny krwotok z przewodu pokarmowego, ostre nasilenie reakcji alergicznych (wysypka, duszno, obrzk) w przypadku ukszenia i udlenia, zatrucie lekami i substancjami chemicznymi, zatrucie gazem, rozlege oparzenia, udar cieplny, wyzibienie, podtopienie, upadek z duej wysokoci, poraenie prdem, rozlege rany bdce efektem doznanego urazu, uraz koczyn uniemoliwiajcy poruszanie si. Karetk powinno si wezwa rwnie, gdy mamy kontakt z osob targnc si na ycie, lub manifestujc myli samobjcze, a take w sytuacji agresji spowodowanej istniejca chorob psychiczn.
Aby wezwa ZRM, czyli Zesp Ratownictwa Medycznego mona dzwoni pod numer 999 lub 112. Warto zapamita, i numer 112 obsuguje policja, a jej koordynator poredniczy w wezwaniu pogotowia. Zawiadamia on rwnie Stra Poarn, jeli zgoszenie dotyczy uczestnikw wypadku czy karambolu drogowego.
Po zgoszeniu si dyspozytora naley spokojnie i rzeczowo odpowiada na zadawane przez niego pytania. Naley poda adres miejsca zdarzenia, ewentualnie opisa w sposb dokadny lokalizacj. Nastpnie opisa rodzaj zdarzenia (zachorowania) oraz liczb poszkodowanych. O ile to moliwe, trzeba rwnie okreli nazwisko, imi, wiek, pe osoby potrzebujcej pomocy. Kontaktujc si z dyspozytorem naley poda swoje imi i nazwisko oraz numer telefonu, z ktrego si dzwoni. Nie zawsze jest to konieczne, gdy w przypadku numerw nie blokowanych wywietlaj si one u dyspozytora. Z praktycznego punktu widzenia lepiej jest od razu poda t informacj. Nie wolno nigdy odkada suchawki zanim dyspozytor nie potwierdzi wezwania sowami ?Wezwanie przyjte?.
W szczeglnym przypadku, gdy zgoszenie dotyczy osoby nieprzytomnej z niewyczuwalnym pulsem i oddechem naley w oczekiwaniu na przyjazd karetki niezwocznie samemu podj czynnoci ratownicze, czyli zewntrzny masa serca i sztuczne oddychanie. Podjcie przez nas ratowniczych dziaa przedmedycznych moe uratowa komu ycie. Cztery tzw. zote minuty, to czas na przywrcenie zatrzymanej akcji serca, czy wykonania czynnoci resuscytacyjnych.
Wiola Strk