Miliescy

  • Drukuj

?Pan ca gb? chyba takie sowa pod zamieszczonym obok zdjciem byyby cakiem na miejscu. Uzasadniaaby je zarwno fizis przedstawionego na nim mczyzny, jak i jego osignicia zawodowe i polityczne. Wbrew pozorom szlachectwo Alfreda Milieskiego, bo wanie dziedzic Piekar widnieje na zaczonej fotografii, byo do wieej daty.

Dopiero jego dziadek Stanisaw ok. 1800 r. wyrzek si mozaizmu, przeszed na katolicyzm oraz uzyska w Wiedniu tytu szlachecki. Sdzc jednak po imieniu dziadka rodzina musiaa by ju dawno spolszczona. Urodzony w 1835 r. Alfred wychowa si w katolicyzmie i powanie traktowa zasady wiary.
W 1837 r. zmara mu matka Antonina, siostra Wita eleskiego. To po niej odziedziczy Piekary. Jednak z rk wuja przej je dopiero po dojciu do penoletnioci, czyli w latach 50-tych. Wkrtce zasyn jako przykadny gospodarz. W rodzinnym Rychwadzie doprowadzi do rozkwitu gospodarstwo lene, w Piekarach zmodernizowa browar i gorzelni. Kaza zburzy wzniesiony przez eleskich obszerny dwr. Na jego fundamentach stana neogotycka willa zaprojektowana przez znanego krakowskiego architekta Filipa Pokutyskiego.
Wiele uwagi Milieski powici ulepszeniu ziemi i zastosowaniu nowoczesnych, jak na owe czasy, metod jej uprawy. W zarzdzaniu majtkami stosowa, co byo wwczas rzadkoci, cis rachunkowo. Ta skrupulatno w prowadzeniu ksig i kalkulowaniu zyskw i strat, pocztkowo budzia umiech politowania wrd innych ziemian. Tak byo do czasu, gdy gospodarstwo zaczo przynosi znaczne zyski.
Zabiegi o podniesienie na wyszy poziom obu majtkw nie wyczerpyway dziaalnoci gospodarczej Alfreda Milieskiego. Wspominalimy ju na amach ?Ziemi Lisieckiej? o powstaniu z jego inicjatywy Zwizku Zaliczkowego w Liszkach przeksztaconego pniej w Powiatow Kas Oszczdnoci z siedzib w Krakowie. W obu peni funkcj prezesa. Zasiada take we wadzach innych instytucji finansowych. Z jego inicjatywy powstao rwnie grupujce ziemian lisieckie Kko Rolnicze. Niestety miao ono bardzo krtki ywot. O wiele duej Alfred Milieski dziaa w powiatowych i krajowych organizacjach rolniczych.
Dziedzic Piekar ywo interesowa si yciem publicznym. By niewtpliwie patriot. W latach szedziesitych, ufundowa stypendium dla osb powicajcych si studiom nad literatur i histori Polski. W roku 1861 otrzyma je pisarz Micha Baucki. Nie obojtne byy mu take losy powstania styczniowego. Popiera stronnictwo umiarkowane. Organizowa wsparcie dla rannych.
W pniejszym okresie Milieski zwiza si ze stronnictwem konserwatystw zwanych staczykami. Nie mia wygrowanych ambicji politycznych. Posem do Sejmu Galicyjskiego by tylko przez jedn kadencj. Zaistnia za to w polityce niszego szczebla. Najpierw peni funkcj wiceprezesa (przez 2 lata), a nastpnie prezesa (18 lat) krakowskiej Rady Powiatowej, czyli, jak wtedy mwiono, by marszakiem powiatu. Dziaalno spoeczno-gospodarcz uatwiaa mu z pewnoci wiedza wyniesiona ze studiw na wydziale prawa UJ, ktre ukoczy z tytuem doktora.
Alfred Milieski pamita take o najbliszych ssiadach. W czasie, gdy peni funkcj prezesa miejscowej Rady Szkolnej, Piekary wzbogaciy si o murowany budynek szkoy. On sam przekaza na ten cel spor sum pienidzy. Pewnymi kwotami wspar take budow kocioa parafialnego w Liszkach.
Pod koniec ycia Alfred Milieski chorowa. W zwizku z tym ograniczy dziaalno spoeczno-polityczn. Zrezygnowa take z zarzdzania majtkiem rodzinnym przekazujc go synowi. Zmar w Krakowie 14 czerwca 1908 r.
Warto wspomnie, e Marszaek powiatu krakowskiego by ziciem generaa Powstania Listopadowego Klemensa Koaczkowskiego. Teciowa, Michalina z Kocielskich, ostatnie lata ycia spdzia przy crce Marii Milieskiej. Zacna dama, malarka-amatorka, zmara w Piekarach. Jej pogrzeb odby si ostatniego dnia lutego 1879 r. Przybyo na wiele osb liczcych si w wczesnym wiecie. Spocza na cmentarzu w Liszkach. Niestety jej spokj po 100 latach zakcili zodzieje. Przesunita przez hieny cmentarne pyta nagrobna nie wrcia na dawne miejsce i obecnie ley par metrw od rzeczywistego miejsca spoczynku generaowej.
Nowy dziedzic Rychwadu i Piekar, Witold Milieski, zdawa si poda ladem ojca: doktorat, czonkowstwo w instytucjach rolniczych i ziemiaskich, praca w samorzdzie powiatowym, gdzie przez dugi czas peni funkcj wiceprezesa Rady? W 1891 r. zacz gospodarzy w zakupionym od spadkobiercw Maksymiliana Machalskiego majtku w ciejowicach. W odrnieniu od Adolfa, ktry szczegln sympati darzy Rychwad (mia take dom w Krakowie), jego syn jako gwn rezydencj obra paacyk w Piekarach.
Niestety, Witold Milieski nie by czowiekiem sukcesu. Nalece do niego majtki z czasem podupady, roso zaduenie. Wprawdzie okres I wojny oraz pocztkw budowy II RP generalnie by ciki dla ziemian, jednak nie warunki gospodarcze kraju zaciyy najbardziej na kondycji finansowej Milieskich. Ks. Andrzej Pary w kronice parafii lisieckiej pisa o Witoldzie, jako wzorowym gospodarzu, ?mniej szczliwym w yciu rodzinnym?. I wanie tu naley upatrywa przyczyn bankructwa dziedzica Piekar i sprzeday majtku. Wrd miejscowej ludnoci panowaa zgodna opinia o synach Witolda jako hulakach przepuszczajcych majtek rodzinny. Jak wida senior rodu nie potrafi zapanowa nad latorolami. Aby spaci ich dugi sam zapoycza si wszdzie, nawet u okolicznych kupcw. W kocu zbankrutowa i w 1934 r. zmuszony by sprzeda dobra piekarskie.